MIEGANTIS PROTAS PAGIMDO PABAISAS (Francisco Goya)
Sekmadienis, 21 kovas 2010 19:16

Gili naktis, laikas miegoti... Ramybės neduoda tylus kompiuterio burzgimas ir keli žiburiai už lango. Mirksi, vilioja it žaltvykstės Jaučiuosi gana šižofreniškai, kaip koks tirgalvis slibinas, viena galva nerimsta, kita spokso į žybčiojantį ekraną, trečia žioja burną burnojimui...

 

Goya pažadino manyje gana trilypus jausmus, todėl ir tekstas bus nežmoniškas – trys pradžios, keletas bandymų interpretuoti tai, ką mačiau ir pabaiga. Tikiuosi ji kaip uodega vainikuos šį chaotišką ir emocianalų pojūčių srautą.

 

Kai sužinojau, jog Vilniuje eksponuos Goya, pagalvojau taip (iš tikrųjų puoliau nervingai skrebenti į niekaip nesibaigiantį blonknotą):

 

PRADŽIA NR. 1

Los Caprichos. Tiesiai iš Latvijos nacionalinio dailės muziejaus. Vilniaus paveikslų galerija. Originalai. Antrosios serijos leidimo estampai. Neįtikėtina. Užspazmavo visas kūrybines čakras. Juk apie tai neįmanoma parašyti....

 

Turiu prisipažinti, esu kaip vaikas. Dažniausiai tai, kas visuomenei pristatoma oficialiai ir su pompa, man kelia priešiškumą, instinktyviai imu vieptis, norisi lėkti į stepę, paskui Hesę kartu su visais jo vilkais. Ypatingą skepsį pajuntu besiartindama prie muziejų. Ramybės neduoda tie sovietinės vaikystės prisiminimai... Tave veda ten, kur turėtų būti be galo įdomu. Turėtum patekti į vietą, kurioje sukaupti istorijos ženklu pažymėti artefaktai. O patenki į tikrą koncentracijos stovyklą (nuo žodžio - koncentruotai, gausiai ir glaustai sukišta dulkėti), tiesiu taikymu į marinimo fabriką, kuriame po nuobodžio dulkėmis dūsta patys nuostabiausi ir įdomiausi faktai.

 

Institucijos užmuša meną. Esu apsėsta tos idėjos.

 

Bet džiaugiuosi, jog Vilniaus paveikslų galerijoje kartą atpurėjau egzorcizmo seansą – mačiau Pirosmanį. Jis buvo taip paprastai išeksponuotas, jog jokie kiti faktoriai, išskyrus šviesius paveiksluose pavaizduotus objektus išnyrančius iš pirosmaniškos tamsos, nedirgino žiūrovų vaizduotės.

 

Dovana grožėtis.

 

Tada be galo džiaugiausi, jog Pirosmanio neteko pamatyti Gruzijoje, kur muziejai primena griežto režimo kolonijas. Ten nuo vieno eksponato prie kito tave gena griežtas gido balsas. Tas balsas virš tavo galvos byloja išmoktas tiesas. Ir tu neturi teisės nuo to balso nutolti: nei atsilikti nei užbėgti jam už akių.

 

Aš vis dar apsėsta begalinio noro išvysti. Manęs laukė pasimatymas su Goya. Tikėjausi, jog nesigailėsiu, pamačiusi jį ne Ispanijoje.

 

Pirmas įspūdis įžengus į ekspozicijų salę, patvirtino – nuojauta manęs neapgavo. Atrodė tarsi stovėčiau ant senojo pasaulio slenksčio, nuo kurio lėtai veriasi praėjusių amžių paslaptys. Ekspozicijų salėse tvyro prieblanda, kuri sukuria maloniai šiurpinančią atmosferą, jautriai atliepia estampų temą – proto prietemą. Estampai - nedidukai, iškabinti labai patogiai, akių lygyje. Sukišęs nosį gali grožėtis net ir smulkiausiomis detalėmis.

 

Jei atsirastų norinčių eiti iki galo, ne tik grožėtis, bet ir suprasti, peno mintims suteiks po kiekvienu kūriniu pakabintas savotiškas komentaras – paaiškinimas, tentai su ištraukomis iš Baudelaire'o eilėraščių ir du skirtingais laikotarpiais sukurti filmai apie Goya.

 

Dar šis bei tas prieš išvystant Goya arba PRADŽIA NR.2

 

Pirmą kartą savo gyvenime parodai ruošiausi atsakingai. Neatsidaviau džiugiam emocijų pliūpsniui. Bandžiau visomis priemonėmis amortizuoti gresiantį susidūrimą. Įtariau, jog jis kažką išsprogdins, tik nebuvau tikra ar smegenis, ar emocijas, ar mano supratimą apie grafiką. Todėl sąžiningai šniukštinėjau, knaisiojausi, skaitinėjau... Ir man pavyko. Skersai ir išilgai išvarčiau abu šiai parodai skirtus katalogus.

 

Vienas - išleistas Lietuvos dailės muziejaus. Tarsi kišeninis gidas po parodą. Čia tilpo trumpas, konkretus įvadinis straipsnis apie Los Caprichos seriją, visų parodoje eksponuojamų kūrinių mini reprodukcijos su numeracija ir paaiškinimais. Katalogo lapai švelniai šiugždėdami dar ilgai neleis pamiršti to, ką byloja Goy'os Los Caprichos.

 

Kitas – Šiuolaikinio meno centro leidinys. Daugiau įvadinių straipsnių – net trys. Platesnė Goy'os grafikos apžvalga. Didesnės reprodukcijos, bet ne visos iš parodos, dalis jų priklydo iš kitų ciklų. Po reprodukcijomis apsiribojama pavadinimais ir darbų atlikimo technika. Šis leidinys skirtas tiems, kurie labiau vertina vizualinį informaciją

 

Ką aš sužinojau iš šių leidinių? Nieko ypatingo, bet šį bei tą naujo.

 

Goya - mąstantis kūrėjas, vienas iš pirmųjų pritaikęs grafikos naujoves - sujungė oforto ir akvatintos techniką.

 

Goya – kalbantis menininkas. Jis inkvizicijos apsėstoje šalyje, kurioje net menkiausias nukrypimas nuo normos galėjo tapti kankinančios mirties nuosprendžiu, viešai išjuokė prietarus, bukaprotiškumą ir religinį fanatizmą.

 

Goya - socialiai jautri asmenybė. Jis matė žmonių nuopolį ir patyrė to nuopolio sukeltą skausmą. Goya juokėsi iš skausmo plyštančia širdimi. Taip gimė Los Caprichos ir kiti nuo tradicinės to meto dailės nutolę kūriniai.

 

Vartant katalogus buvo sunku nenusidėti. Beveik kiekvienas estampas prašėsi tapti nūdienos rubrikų iš ciklo: politika, nusikaltimai ir nelaimės, prietarai ir būrėjos socialinės bėdos, religinis siauraprotiškumas iliustracijomis.

 

Bet aš nesusivaldžiau. Žmogiška prigimtis manoji išlindo kaip dvišakis slibino liežuvis. Šitoje derlingoje dirvoje (pasikartosiu Goya buvo jautrus socialinei aplinkai ir visuomeninėms problemoms) sudygo ir toks nemalonus klausimas, kurių velnių Lietuvai reikalingas brangus ir niekada mūsų gyvenime neatsipirkisantis Guggenhaim'as? Juk Goy'ai išeksponuoti puikiai tiko ir Vilniaus paveikslų galerija, kažkodėl nestiki, jog Frida Kahlo, Basquiat ar Dega čia jaustųsi prasčiau.

 

Gal čia veikia tas įgimtas pacukruotose liaudies dainose apdainuotas lietuviškas valyvumas. Juk pinigas iš principo svetimas nubalintai lietuvio sielai. Mat pinigai, ypatingai dideli, dažniausiai būna nešvarūs, bent jau taip teigia lietuvių liaudies pasakos. Turbūt dorieji brolužiai, institucijų kūrimo milžinai be darbo nenustygsta. Oi, kaip reikia jiems prie Neries purviną žlugtą išvelėti.

 

Tam pailiustruoti puikiai tinktų ne vienas Gojos estampas. Nemeluoju, tereikia tai pamatyti.

 

Kai aš pagaliau išvydau arba PRADŽIA NR. 3

 

Išvydau Goya. Lengvai nustebau. Mat išvydau jį truputį kitokį nei buvau įpratusi matyti knygose ir reprodukcijose.

 

Prieš mane visu gražumu atsivėrė romėniškasis Janas, genijus dviem veidais.

 

Vienas veidas: Goya be istorinio konteksto. Goya - grafikas. Tikras meistras, kurio kūriniai užburia šviesių ir tamsių dėmių derme. Tonų harmonija išryškina plastiškas linijas. Išraiškingos figūrinės kompozicijos, teatrališki personažai tiesiog pavergia. Atrodo tarsi stebėtum spektaklį sustingusį kulminacinėj akimirkoj. Jei reikėtų apibūdinti Goyos stilistiką šiuolaikinio žmogaus kalba, nepasidrovėčiau ištarti viena ausimi nuvogtos frazės – tai tarsi marijos radijas įgarsintas radio show.

Kitas veidas: Goja ir istorinis kontekstas. Goja – genijus, į universalią vaizdų kalbą sugebėjęs išversti asmeninę patirtį bei savojo laikotarpio vertinimą, žmonių baimes, socialines ir moralines problemas. Susipažinus su to meto istorija ar žinant Gojos biografiją, estampai atveria į užmaršties ūkus nugrimzdusios senosios Ispanijos kasdienio gyvenimo koloritą. Čia aš išdrįsčiau Goy'ai suteitki etnologo statusą. Jo užfiksuotų vaizdų dėka galima išgirsti tuometinio Madrido gatvių šurmulį, pjusti gniuždančią autodafe atmosferą, sužinoti kokie papročiai ir prietarai valdė kasdienį gyvenimą, kokia buvo moters padėtis visuomenėje ir taip būtų galima vardinti be galo ir be krašto.

 

Tik tekstas kaip ir naktis turi savo pabaigą.

 

 

Todėl pabaigai. Apie keistą sutapimą. Apie du filmus. Abu jie apie Goyą. Abu rodomi Paveikslų galerijoje. Tam skirtas kiek triukšmingas, šviesus, pereinamas eskizų kambarys. Taigi, norinčiuosius panirti į Goy'os pasaulį gali kiek trikdyti smalsuoliai apžiūrinėjantys paveikslus. Bet jei jau pasiryšite atsiduoti kino magijai....

 

 

Vienas filmas sukurtas dar senais gerais sovietų laikais (rodomas kiekvieną dieną 11:45 ir 15:45). Projektas grandiozinis, tikra kostiuminė epopėja pavadinimu „Goja arba sunkus pažinimo kelias“ , kurios filmavime dalyvavo Demokratinė Vokietijos Respublika, Vengrija, SSRS ir t. t. Pagrindinį vaidmenį atlieka Banionis. Filmas, puikiai iliustruojantis istorinį Goyos veidą. Filmo stilistika, vaidyba, scenovaizdis, pasakojimo maniera, primena tamsias sunkias teatrališkas aliejiniais dažais tapytas drobes. Nors paroda skirta grafikai....

 

Kitas filmas, daug mažesnio biudžeto, mažiau pretenzingas, paprastesniu pavadinimu „Goja Bordo“( rodomas kiekvieną dieną 14:00). Mačiau jį kažkada studijų metais. Taip prasidėjo mano ir Goyos meilės istorija. Galbūt tos meilės suviliota esu pasiruošusi beatodairiškai teigti, jog šiame filme atgyja Goyos dvasia. Čia du pagrindiniai veikėjai - dailininkas ir jo kūriniai. Jie transformuojasi į dekoracijas, metaforas, jausmus, įvykių, gyvenimo iliustracijas... Tai filmas, kurį tikrai verta po parodos pasižiūrėti vietoj išvadų. Jis pagimdys daug naujų minčių.

 

Monika Šlančauskaitė

 

 

 

 

 

Komentarai  

 
0 # Guest Y-m-d H:i
I went to genuine c4generic.com/ , online shopping days prior to the Date Filled for original scripts.
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
canadian online pharmacies
canadianonlinepharmacyhd.com/
canadian pharcharmy online
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
most reliable canadian pharmacies
canadianhealthypharmacyrx.com/
best mail order pharmacies
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
reputable mexican pharmacies online
canadianhealthypharmacyrx.com/
legitimate canadian pharmacies
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
international pharmacies that ship to the usa
canadianonlinepharmacyoffer.co m/
canadian pharmacies
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
most reliable canadian pharmacies
canadianonlinepharmacysl.com/
online pharmacy canada
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
pharcharmy online no precipitation
canadianonlinepharmacyhd.com/
canadian pharmacies online
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
online pharmacies
canadianonlinepharmacydr.com/
canadian pharmacies top best
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
online loans online loan payday loan online small business loans
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
loans online no credit check loan online cash loans online payday loans
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
loan online loans online no credit check loan online cash loans online
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
money lender loan lenders high interest loans money lender
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
wh0cd1033057 price cialis
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
play free roulette for fun - roulette free
free american roulette no download free roulette spin
roulettecas.com/
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
online pharmacy no prescription
canadianonlinepharmacyhd.com/
approved canadian pharmacies online
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
buy viagra online canadian pharmacy cialis 20mg Online Pharmacy rhine inc india complaints no prescription viagra online pharmacies canada cialis india pharmacy buy rx online medicines medicine from mexico ED medication
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
Cialis Black for Sale Rhine Inc Viagra primatene mist canada Viagra Sample Pack cialis vs viagra cost canadian pharmacy no prescription polar meds buy viagra pfizer online canadian pharmacy canadian pharmacy online no script maxifort zimax mexico Viagra Sample Pack on line pharmacies cialis canadian pharmacy acheter nizagara viagra super active 150mg
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
wh0cd1033057 cialis non prescription
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
игровой автомат чукча играть бесплатно без регистрации играть сейчас
игровой автомат золото партии скачать бесплатно
cazinovulkan777.ru/.../ вулкан делюкс игровые автоматы онлайн бесплатно
а
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
игровой автомат sharky рыбак
игровой слот american blackjack
vulkankazino777.ru/.../ игровые автоматы бесплатно 888
а
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
игровые автоматы на планшет
азартные игры видео порно
vulkancazino777.ru/.../ игровые автоматы 3туза
а
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
overnight for usa order viagra online on line pharmacy canadian health and care mall rhine inc cialis viagra no prior prescription best pharmacy in canada viagra tablets price india online pharmacy first medicine online pharmacy store erectile dysfunction medications online
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
viagra online canadian online pharmacy canadian health online rhine inc india online viagra prescription tadalafil canadian pharmacy online prednisolone india medicine online order medicine for sale in canada sildenafil best ed medicine
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
best over the counter viagra substitute canadian pharmacy express canadian pharmacy rhine inc india tadalafil usa no prescription generic viagra canada pharmacies viagra tablets price india medicine for sale in canada sildenafil firstmedicine on line pharmacy store generic ed drugs
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
viagra overseas canadian pharmacy 24h canadian health rhine inc india tadalafil generic viagra no prescription canadian pharmacies shipping to usa cheap cialis from india online pharmacy order my childs add medicine online erectile dysfunction drugs online
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
игровой клуб фараон в солигорске
игровой клуб вулкан играть бесплатно
casinovylkan.ru/.../ игровой автомат leprechauns luck
а
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
generic viagra shipped from usa on line pharmacy Canadian Health & Care Mall rhine inc generics viagra no script canadian pharmacy online no script buy lexapro india online pharmacy panic attack medicines canadian medicine shop best ed drug
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
viagra overnight onlinepharmacy Online Pharmacy rhine inc india no prescription viagra global pharmacy canada phone number cialis india pharmacy online pharmacy panic attack medicines medicine from mexico ed drugs online
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
lowest price viagra 100mg canadian pharmacy cialis Online Pharmacy rhine inc cialis free viagra without prescription best pharmacy in canada superdrugsaver in india purchase medicine online first medicine online pharmacy store ed drugs
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
играть советские игровые автоматы
играть в казино игровые автоматы бесплатно и без регистрации
vulkankazino777.ru/.../ вегас автоматы
а
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
бесплатные игровые автоматы робинзон
игровой автомат русская рулетка делюкс
cazinovulkan777.ru/.../ автомат book of ra
а
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
black cialis Rhine Inc Viagra primatene tablets discontinued Erectile Dysfunction (ED) Trial Packs viagra brand at low price canadian pharmacies polar meds pharmacy pfizer brand viagra 100mg canadian pharmacy cialis canadian pharmacy 24hr buy maxifort Erectile Dysfunction (ED) Trial Packs online pharmacy online pharmacies canada nizagara vs viagra viagra super active plus review
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
играть бесплатно в игровые алмазное трио автоматы без регистрации
бесплатные новоматик
casinovylkan.ru/.../ игровые автоматы бесплатные лошади
а
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
Black Cialis 800 mg Best Prices Rhine Inc India Tadalafil primatene mist in canada ed sample pack low cost viagra generic toronto drug store the canadian medstore no rx brand viagra canadian pharmacy no prescription northwest pharmacy canada maxifort zimax sildenafil 50 mg ed sample pack canadian pharmacy no prescription best pharmacy in canada nizagara for sale viagra_super_ac tive_100mg
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
blackcialise800 mg.ru RW Rhine Inc buy primatene mist canada Order primatene mist inhaler online Viagra 100 mg best price canadian health and care mall online pharmacy best price for pfizer viagra canadian pharmacy online no script northwest pharmacy canada maxifort Viagra Sample Pack Canadian Pharmacy universal drugstore canada buying nizagara on line viagra super active plus review
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
black cialis Rhine Inc Palghar India primatene mist canada Order primatene mist inhaler online best price viagra usa buy cialis 40 mg in toronto polar meds viagra pfizer online north american pharmacy blue mountain pharmacy canada maxifort 50 mg edosamplepack.r u mexican pharmacy no prescription needed order non prescription drugs online nizagara online super active viagra
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
cialis black Rhine Inc Viagra primatene mist inhaler in canada Erectile Dysfunction (ED) Trial Packs viagra 100 mg best price canadian pharmacy cialis 5 mg the canadian medstore low cost pfizer viagra northwest pharmacy canada official canadian pharmacy maxifort zimax 100mg edosamplepack.r u Canadian Pharmacy no prescription canadian pharmacy no presc nizagara online super viagra
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
играть в игровой автомат книжки бесплатно
игровой автомат fruits n royals novomatic
vylkancasino.ru/.../ 3d слот
а
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
европейская рулетка играть без регистрации
игровой автомат hoffmeister novomatic
vulkancazino777.ru/.../ игровые автоматы обезьянки 2 онлайн
а
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
blackcialis.com Rhine Inc Pharmacy primatenemistca nada.ru Order primatene mist inhaler online Viagra 100 mg best price canada pharmacy 24 hour drug store polar meds viagra samples from pfizer pharmacy express canada northwest pharmacy canada maxifort zimax 100mg ed sample pack Canadian Pharmacy canadian pharmacy no presc acheter nizagara cheap cialis super active
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
Cialis Black 800 mg Rhine Inc Viagra primatene mist canada Viagra Sample Pack www.viagra100mgabestprice.ru 247 overnight pharmacy canadian polar meds viagra generic vs brand northwest pharmacy canada north american pharmacy maxifort ed sample pack usa pharmacy no script canada drugstore online nizagara canadian pharmacy super active viagra
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
американская рулетка играть онлайн бесплатно
игровой автомат кекс играть бесплатно и без регистрации
vulkancazino777.ru/.../ заработок в интернете grand-casino
а
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
игровые автоматы онлайн бесплатно чемпион
играть бесплатно в лего пираты
cazinovulkan777.ru/.../ игровые автоматы гаражи играть онлайн бесплатно без регистрации
а
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
игровые автоматы купить бу спб
игровой автомат шутовской джекпот
casinovylkan.ru/.../ игровые автоматы играть бесплатно сокровища пустыни
а
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
играть свинка копилка автомат
игральные автоматы играть вовка в тридевятом царстве
vulkankazino777.ru/.../ игровой автомат про пиратов 21 линия
а
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 
 
0 # Guest Y-m-d H:i
бонус рулетка казино
игровой автомат резидент скачать бесплатно
cazinovulkan777.ru/.../ игровой автомат емеля
а
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata
 

Pridėti komentarą


Saugos kodas
Atnaujinti